Οδηγίες διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης eclass.sch.gr για εκπαιδευτικούς

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να δείτε ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο διαχείρισης της Ηλεκτρονικής τάξης από τη μεριά του εκπαιδευτικού.

Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αναλυτικό βίντεο σχετικά με τη διαχείριση της σχολικής τάξης