Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου

Στο πλαίσιο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου στον εθνικό δρυμό του Αίνου στις 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ