Η εγκύκλιος για δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές των μαθητών ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής των μαθητών των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα 1

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα 2

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα 3

Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο υποβολής δικαιολογητικών των φυσικώς αδυνάτων

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο, από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου του 2019 από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.

Η Αίτηση –Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.