ΑΣΕΠ: Τα πιστοποιητικά και πτυχία που γίνονται δεκτά για τη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε νέο κατάλογο με τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν  τη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα οποία αναγνωρίζει και κάνει δεκτά για την πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο. Στο σχολείο μας οι απόφοιτοι του τομέα Πληροφορικής οποιασδήποτε ειδικότητας πληρούν με τη λήψη του Πτυχίου τους τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ειδικότερα σύμφωνα με το νέο κατάλογο , ισχύουν πλέον τα εξής: