Τα νέα ωρολόγια προγράμματα σπουδών όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ


Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Ειδικοτήτων και Επιλογής όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους :

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ και Β’ τάξης

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ τάξης

Τροποποίηση για την ειδικότητα  «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας για την ξένη γλώσσα ειδικότητας