Προγραμματισμός ενδοσχολικών εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Mετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 52856/ΓΔ4/30-03-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1322 τ.Β΄/18.03.2018), θα ισχύσουν τα ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ